Victor Borge, danskfødt pianist og komiker av jødisk herkomst, amerikansk statsborger 1948. Debuterte 1926, opptrådte fra midten av 1930-årene som revy- og filmskuespiller og klaverhumorist, bl.a. med «fonetisk tegnsætning». Som flyktning var han fra 1940 bosatt i USA, der han hadde livslang suksess med sine stadig «avbrutte» konserter, opptrådte i radio- og TV og gav ut et stort antall plater. Opptrådte mange ganger i Norge. Utga My Favorite Intermissions (1971, norsk overs. Noter og unoter, 1980), My Favorite Comedies in Music (1980) og selvbiografien Smilet er den korteste afstand... (1997).