Vicenzo Monti, italiensk forfatter. Det episke diktet Bassvilliana (1793), som i form og billedbruk er skrevet etter mønster av Dantes Divina Commedia, men fullstendig mangler dennes poetiske kvaliteter, beskriver tidens revolusjon og strid. Fra antirevolusjonær utviklet Monti seg til revolusjonær, deretter priste han Napoleon i Prometeo (1797) og i kjempediktet Mascheroniana (1800). Etter Napoleons fall lovsang han Italias nye undertvinger, keiseren av Østerrike. Montis politiske opportunisme og hans motstand mot den italienske romantikken har skadet hans ettermæle også som dikter.