Vicente Espinel, spansk forfatter og musiker. Han var i sin samtid beundret både som dikter og musiker. I 1591 utgav han en diktsamling, Diversas Rimas. Han gjorde kjent en ny form for décima (10-linjet strofe med 8-stavelsers vers) som etter ham ble kalt espinela. En feilaktig tradisjon vil ha det til at det var Espinel som økte gitarens fire strenger med en femte. Han har i første rekke vunnet seg et navn i litteraturhistorien på grunn av sin pikareske (se pícaro) roman Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón (1618), med sterkt selvbiografisk islett. Verket ble trukket frem i lyset etter at Le Sage hadde utgitt en roman, Gil Blas (1715–35), hvor flere lengre avsnitt var hentet fra Espinels verk.