Vibyholm, gods og slott i Flen kommune, Södermanland, Sverige. Godset har siden 1730 vært i slekten Bondes eie; i dag drives jordbruk og jaktturisme. Slottet ble oppført 1622-26 i nederlandsk renessansestil for Karl 9s enkedronning Kristina. Etter en forfallsperiode fikk bygningen sitt nåværende utseende under restaureringsarbeider omkring 1800.