Vibeke Hammer Madsen, norsk politiker og organisasjonsleder. Tidligere har hun vært ansatt i Statoil og Kommunenes Sentralforbund, og hun har vært bystyrerepresentant og medlem av finanskomiteen i Oslo. Hun har flere styreverv, bl.a i Aker Kværner. Fra 2002 er hun administrerende direktør i nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), som fra 2011 heter Virke.