Vi gifter oss, norsk spillefilm (1951) i regi av Nils R. Müller, etter eget manus. En komedie om nygifte Petter og Kari som har boligproblemer – helt til han vinner slagerkonkurransen. Med Henki Kolstad (som også hadde ansvar for replikkinstruksjonen), Inger Marie Andersen, Nanna Stenersen og Lars Nordrum. Foto ved Finn Bergan. En av 1950-årenes klassiske norske filmkomedier.