Vi alene vide, uttrykk brukt for å betegne enevoldskongens maktstilling, opprinnelig i en skrivelse fra Frederik 6 (el. hans førsteminister Poul Christian Stemann) i 1835 som svar på en adresse fra 572 borgere om at trykkefriheten ikke måtte bli innskrenket: « – Ingen uden Vi alene kan være i Stand til at bedømme, hvad der er til Statens og Folkets sande Gavn og Bedste».