Veterinærmuseet, opprettet 1969 ved Norges veterinærhøgskole etter initiativ av Carl S. Aaser, som forestod innsamling og registrering av materiale av veterinærhistorisk interesse.