Vestnorsk Utvandringssenter, museum og senter i Radøy kommune, Hordaland; åpnet 1997. har et utvandrerarkiv og andre samlinger som kaster lys over utvandringen og bevarer minnet om denne delen av norsk-amerikansk historie. Blant bygningene som er flyttet hit fra North Dakota og Minnesota er Brampton Lutheran Church som ble satt opp og vigslet 1997.