Vestlandske Blindeforbund, tidligere interesseorganisasjon for blinde og svaksynte, stiftet 1904. Dekket Sunnmøre, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Inngikk frem til 1975 i Norges Blindeforbund, deretter frittstående. Fra 1. januar 2008 slo Vestlandske Blindeforbund og Norges Blindeforbund seg sammen igjen.