Vestlandsfanden, en personifisering av egenskaper og synsmåter (knyttet til målsak, religiøs pietisme, avholdssak o.l.) som har vært regnet som typisk i noen vestnorske miljøer. Ordet ble først brukt av Nils Kjær i et reisebrev til Verdens Gang (1909).