Bergen, tidligere norsk forretningsbank grunnlagt i 1926 med nynorsk som forvaltningsspråk. Banken ytet betydelige bidrag i gjenreisningen etter den annen verdenskrig og utviklet nær kontakt med de mange bygdebankene på Vestlandet. Spilte også en aktiv rolle i finansiering av større prosjekter innenfor nynorsk skriftkultur. Overtok i 1970-årene Oslo Nye Sparebank, som også hadde nynorskprofil. I 1987 ble Vestlandsbanken, Bøndernes Bank, Forretningsbanken og Buskerudbanken sammenslått til Fokus Bank.