Vestfinmarken, avis som utkom i Honningsvåg i Finnmark 1914-42 og 1949-58; tatt opp i Finnmarksposten 1958.