Sortland, norsk næringsmiddelbedrift grunnlagt i 1912, produserer fiskehermetikk (fiskeboller, torskelever m.m.). Etter en brann i 1991 ble bedriften kjøpt av svenske Abba-Felix med sikte på å overføre produksjonen til Sverige, men selskapet ble nektet konsesjon, og i 1992 ble største aksjonær Melbu Fiskeindustri, som fra 1996 igjen var eid av Norway Seafoods. Fra 2002 lokale eiere og lagt inn under holdingselskapet Vesteraalens AS.