Vestby videregående skole ligger i Vestby i Akershus. Den har 700 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, restaurant- og matfag samt service og samferdsel. I tillegg har skolen egne avdelinger for tilrettelagt opplæring og voksenopplæring. Skolen ble grunnlagt i 1980 og hadde til å begynne med kun yrkesfaglige linjer. I 1987 ble nye lokaler tatt i bruk.