Vest-Agder Fylkesmuseum, friluftsmuseum i Kristiansand , opprinnelig Kristiansands Folkemuseum, stiftet 1903 etter initiativ fra Vilhelm Krag . Særlig fra Setesdal ble det flyttet verdifulle bygninger til museet. I 1947 fikk museet status som fylkesmuseum for Vest-Agder ; nåværende navn fra 1952. Da hadde det overtatt et område like øst for byen, hvor museet er kommet langt i sin utbygging. Det består av et Setesdalstun og av et komplett gårdsanlegg fra Eiken med innbo og utstyr som sammen med andre bygninger, bl.a. et skolehus og en hjemmefronthytte, danner avdelingen Vest-Agdertunet. Til en «bygate» er flyttet flere hus fra Kristiansand . Spesialsamlinger finnes i en større ildsikker bygning.