Vest-Agder - industri

Vest-Agders industri er samlet sett relativt beskjeden i landsmålestokk, men betyr mye innenfor enkeltbransjer. Fylket hadde 12 728 sysselsatte i industri og bergverk i 2013, 5,3 prosent av næringens sysselsetting på landsbasis. Industrien er for en stor del konsentrert til tettstedene langs kysten, samt i Vennesla, Lyngdal og Kvinesdal; særlig dominerer Kristiansandsområdet (Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne) med hele 65 prosent av fylkets sysselsetting i industri 2013. Viktigste bransje i fylket er verkstedindustrien med i alt 56 prosent av samlet sysselsetting i industri (2013), hvorav produksjon av maskiner og utstyr/maskinreparasjoner og -installasjoner har 40 prosent alene. I denne bransjen merkes blant annet Reber Schindler Heis A/S, Norges største heisbedrift.

Fylket har ellers lang tradisjon med produksjon av metaller, en bransje som 2013 hadde vel 11 prosent av industrisysselsettingen. Innen denne bransjen merkes Glencore Nikkelverk AS (tidligere Falconbridge Nikkelverk A/S), en internasjonalt betydelig produsent av nikkel og kobolt og Elkem Carbon Fiskaa (tidligere Fiskaa Verk) i Kristiansand, likeledes Alcoa Lista - Norway og aluminiumforedlingsbedriften Benteler Automotive i Farsund og Eramet Norway Kvinesdal (tidligere Øye smelteverk) i Kvinesdal. Av spesiell karakter er produksjonen av superren aluminium ved Vigeland Metal Refinery, en tradisjonsrik bedrift i Vennesla.

Fremveksten av kraftkrevende industri skyldes i betydelig grad utviklingen av vannkraftressursene i fylket. Aluminiumsverket på Lista og smelteverket i Kvinesdal er således basert på utbyggingen av Sira- og Kvinavassdragene fra 1950-årene og fremover, en kraftutbygging som også har betydd mye for den kraftkrevende industrien for øvrig. Andre betydelige industribransjer er (andel av industriens sysselsatte 2013): næringsmiddelindustri og trelast-/ trevareindustri (begge ni prosent; i førstnevnte merkes produksjon av iskrem, bryggeri, slakterier mv. og i sistnevnte Huntonit AS, tidligere Norsk Wallboard AS, og adskillig trevareindustri i de indre bygdene, særlig i Lyngdal, Vennesla og Audnedal); videre merkes gummi-/plast-/mineralsk industri og oljeraffinering/kjemisk-/farmasøytisk industri (begge bransjer fem prosent), førstnevnte særlig i Kristiansand, mens sistnevnte domineres av GE Healthcare i Lindesnes.

Tekstil-/bekledning-/lærvareindustri har tradisjonelt hatt en relativt høy andel av industriens sysselsetting, men hadde 2013 mindre enn to prosent av industriens ansatte. Fylket har ikke lenger bergverksdrift av betydning; inntil 1973 var det betydelig drift på molybden i Knaben gruver i Kvinesdal.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg