Vesle Skaugum, ferie- og rekreasjonssted for Luftforsvarets tjenestegjørende personell og veteraner i Gol kommune, Buskerud, ved enden av Tisleifjorden på fjellet mellom Hallingdal og Valdres. Det opprinnelige Vesle Skaugum i Ontario, Canada, ble anlagt av norske flygere i Little Norway under den annen verdenskrig. Solgt 1944; salgssummen og andre pengegaver ble 1953 brukt til et nytt Vesle Skaugum i Norge.