Veronika, kvinnenavn, trolig av gresk Fereníkē, 'hun som gir seier'. Navnedag 4. februar.