Vergílio Ferreira, portugisisk forfatter. Han hadde, som så mange andre i sin generasjon, sitt litterære utgangspunkt i nyrealismen, men forlot denne etter få år, og beveget seg deretter i retning av nyromanens mer eksperimentelle uttrykk og eksistensielle problemstillinger. Hører til Portugals mest produktive romanforfattere og har fortsatt en helt sentral posisjon i det litterære liv. Er også berømt for sine tallrike Contra Correntes, selvbiografiske essayer der han, med skarp og fryktet penn, gir leseren et fortløpende og svært direkte innblikk i landets kulturliv gjennom de siste tiår.