Veresvatnet, innsjø i Verdal kommune, Trøndelag. Den ligger i fjellbygda Vera like ved grensen til Sverige; 361 moh., areal 6,50 km², omkrets 12,60 km, Elva Helgåa renner ut fra vatnet. Denne løper lenger nede i dalen sammen med Tverråa og Skjækra, som til sammen danner Verdalselva. Mye hytter sørøst og nordvest for vatnet.