Verden vil bedras, latinsk sentens fra 1500-tallet; siteres ofte med tillegget ergo decipiatur, la den derfor bedras.