Vera Lysklætt, norsk politiker (V), landskapsarkitekt. Lærer/rektor i Karasjok fra 1991. Medlem av Karasjok kommunestyre fra 1999. Stortingsrepresentant for Finnmark 2005-09.