Sogn i Namsos kommune, Nord-Trøndelag, på nordsiden av Namsens munning, omfatter distriktene omkring fjordene øst for Otterøya og Elvalandet. De indre deler er sterkt kupert, gjennomskåret av daler og med åser og fjell opptil 648 moh. (Ekornfjella). De ytre deler er sterkt oppskåret av fjorder og sund med flere øyer og holmer. Spredt bosetning.