Tidligere kommune i Nordland, opprettet 1875 ved utskillelse fra Brønnøy, fra 1964 sammen med Brønnøysund og områdene rundt indre del av Tosenfjorden (i daværende Bindal kommune) lagt til Brønnøy. Velfjord utgjorde 600 km2 og hadde 1380 innbyggere ved sammenslåingen.