Vela, navn på amerikanske satellitter konstruert for deteksjon av nukleære eksplosjoner i rommet og atmosfæren. Skutt opp i par, det første 1963, det sjette og siste 1970. Instrumentene kunne registrere eksplosjoner så langt borte som Venus og Mars. Velas deteksjonsrolle ble overtatt av USAs varslingssatellitter.