Vektaren, innsjø i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag; 9,2 km2, opprinnelig 431 moh., senere oppdemmet med reguleringshøyde 445,5–440 moh. Avløp til Limingen, hvor fallet fra Vektaren er utnyttet i Røyrvikfoss kraftverk . Vektaren har tilføring av vann ved tunnel fra (Store) Namsvatnet (454–440 moh.), som har naturlig avløp til Namdalen.