Veggli, tettsted i Rollag kommune, Buskerud, ved Fv. 40, nær munningen av Nørdsteåas munning i Numedalslågen; 259 innbyggere (2013). Vei vestover, over Vegglifjell, til Tinn i Telemark. Turisttrafikk med blant annet dresinutleie på Numedalsbanen.