Vegard, mannsnavn, norrønt Végarðr, dannet av norrønt , 'helligdom, hjem', og garðr, 'gjerde, ly'. Navnedag 31. mars.