Vedøya, liten klippeøy i Røst kommune, Nordland, sørvest for Røstlandet; 0,9 km2, ubebodd. Høyeste punkt 204 moh. Kjent fuglefjell med et stort antall lundefugl, krykkjer, alker, lomvi m.m. Marmorskulptur av den italienske billedkunstneren Luciano Fabro. Vedøya ligger innenfor Røstøyan landskapsvernområde, se kystverneplaner.