Veøykaupangen, handelsplass på 1200- og 1300-tallet på den lille øya Veøy i Molde kommune, Møre og Romsdal. Den hadde sin blomstringstid på 1200- og 1300-tallet. Det antas at den da bestod av henimot 100 våningshus med ca. 300 innbyggere. Myntfunn fra kong Sverres tid tyder på at stedet har hatt eget myntpregeri. Svartedauden 1349–50 synes å ha redusert stedets økonomiske betydning meget sterkt.