Vasilij Perov, russisk maler. Han var utdannet i Paris og ble en banebryter for det sosiale tendensmaleri i russisk kunst. Han malte også en rekke portretter, blant annet av Dostojevskij (1872).