Vardar, elv på Balkanhalvøya, kommer fra Sarfjellene i nordvestlige Makedonia, renner først nord og nordøst for så å vende sørøstover, renner gjennom Skopje, og videre inn i Hellas. Munner ut i Egeerhavet vest for Thessaloniki. Omkring 400 km lang og nedbørsfelt 23 400 km2. Elvedalen er viktig jordbruksområde og transportrute til og fra Egeerhavet.