Vard A/S, fra 1987 til 1996 navn på NCL Holding ASA, se Norwegian Cruise Line.