Vang, tettsted i Ringerike kommune, Buskerud, ved Fv. 241 i Haugsbygd nordøst for Hønefoss. Her ligger Haug kirke, en kirke i mur fra ca. 1200, og Klækken Hotell. Boligområde.