Valter Gabrielsen, født i Fjell, norsk politiker (A). Sekretær i Finnmark fiskarlag 1951–65. Medlem av Vardø kommunestyre 1947–51, Nordkapp kommunestyre 1955–65, Arbeiderpartiets landsstyre 1959–60. Stortingsrepresentant for Finnmark 1965–81.