Vallisneria, planteslekt i froskebittfamilien. Ca. 10 arter i tropiske og subtropiske strøk. Plantene vokser under vann. Berømte for sin merkelige bestøvningsøkologi er den amerikanske V. americana og den kosmopolitiske V. spiralis. Hunnblomsten sitter på en stilk som strekker seg så blomsten kommer opp til overflaten. Her møter den hannblomstene, som er løsnet og flyter fritt på vannet. Etter befruktningen ruller blomsterstilken seg sammen, blomstene blir dratt ned, og fruktene modnes nede på bunnen.