Valgresultater fylkestingsvalgene 1975-2015

Prosentandel av stemmetall og mandater ved fylkestingsvalgene 1975–2015

Tallene gjelder 18 fylkesting pluss Oslo bystyre.

Stemmeandel i prosent
. 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 38,4 36,2 39,2 36,1 30,4 31,3 28,2 27,0 30,8 33,2 33,6
Høyre 22,2 29,7 26,2 23,6 21,9 19,9 21,3 17,9 18,8 27,6 23,5
Senterpartiet 11,3 8,6 7,3 6,9 12,0 11,8 8,5 8,1 7,8 6,3 8,0
Kristelig Folkeparti 12,2 10,1 8,7 8,0 8,1 8,6 10,1 6,9 6,7 5,8 5,6
Fremskrittspartiet1 1,8 2,5 6,3 12,2 7,0 12,0 13,5 17,9 18,5 11,8 10,3
Sosialistisk Venstreparti 5,7 4,4 5,3 5,7 12,2 6,1 8,5 13,0 6,5 4,3 4,0
Venstre 3,8 5,3 4,4 4,4 3,5 4,7 4,2 3,7 5,6 5,7 4,9
Det Liberale Folkepartiet2 2,9 1,2 0,7 0,5 - -
Rødt4 0,5 0,8 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 1,5 2,1 1,7 2,2
Norges Kommunistiske Parti 3 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Pensjonistpartiet 0,3 1,5 1,5 1,2 1,7 1,1 0,9 0,9
Kystpartiet 0,2 0,6 0,4 0,4
Miljøpartiet de grønne - - - - - - - - - - 5,0
Andre 0,8 0,7 0,3 0,6 1,9 2,3 2,3 1,7 1,5 2,8
Mandater fylkesting
. 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 425 406 442 412 310 308 278 224 254 273 278
Høyre 233 311 281 250 203 179 185 128 136 210 167
Senterpartiet 134 105 88 84 130 133 95 82 73 61 79
Kristelig Folkeparti 143 119 100 94 87 86 102 59 56 47 46
Fremskrittspartiet1 13 23 63 124 65 103 120 136 150 96 83
Sosialistisk Venstreparti 62 47 60 63 123 58 79 102 52 34 28
Venstre 45 62 50 42 36 48 41 30 42 46 39
Det Liberale Folkepartiet2 31 12 4 1 - -
Venstre + Det Liberale Folkepartiet 13 - -
Rødt4 1 5 7 9 9 10 13 8 11 7 10
Norges Kommunistiske Parti 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonistpartiet 2 16 14 7 8 5 3 3
Samelisten 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0
Miljøpartiet De Grønne 1 0 0 1 0 0 2 36
Kystpartiet 2 4 3 3 1
Andre 11 6 3 5 11 14 15 4 4 4 7
Totalt 1099 1099 1101 1101 991 953 939 787 787 787 777

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

4Før 2011 Rød Valgallianse

Stemmeandel i prosent
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 46,9 44,5 47,3 43,5 37,1 33,7 29,0 31,7 35,0 40,1 40,1
Høyre 19,5 26,8 23,1 21,1 18,4 17,6 18,6 14,4 15,8 25,1 21,7
Kristelig Folkeparti 13,5 11,1 9,2 8,8 8,9 9,7 12,5 7,9 6,9 5,4 5,8
Senterpartiet 9,6 7,7 6,4 6,8 11,4 11,0 7,8 7,3 6,4 5,8 6,3
Fremskrittspartiet1 1,2 1,5 6,1 10,4 7,5 12,8 14,2 20,6 22,8 12,9 11,8
Sosialistisk Venstreparti 4,9 3,1 3,8 4,3 11,4 4,8 7,4 11,3 4,9 3,0 2,5
Venstre 2,4 3,5 2,7 3,2 2,4 2,7 3,4 1,9 3,5 3,7 2,9
Det Liberale Folkepartiet2 1,7 0,7 0,3 0,2
Miljøpartiet De Grønne - - - - 0,8 4,5
Rødt7 0,5 0,7 1,4 1,8 1,8 2,0 1,5 1,3 1,1 1,5
Norges Kommunistiske Parti 3 0,5 0,4 0,3 - -
Andre 0,3 0 0 0 1,2 6,0 5,0 3,4 3,4 0,7 2,9
Mandater fylkesting
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 25 24 26 23 20 14 13 11 13 15 15
Høyre 11 14 13 11 10 8 8 5 6 9 8
Kristelig Folkeparti 7 6 5 5 5 4 6 3 2 2 2
Senterpartiet 5 4 3 4 6 5 3 3 2 2 2
Fremskrittspartiet1 0 1 3 5 4 6 6 8 8 5 4
Sosialistisk Venstreparti 3 2 2 2 6 2 3 4 2 1 1
Venstre 1 2 1 2 1 1 2 0 1 1 1
Rødt7 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Andre 14 0 0 0 0 25 16 16 16 0 28
Totalt 53 53 53 53 53 43 43 35 35 35 35

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

4Det Liberale Folkepartiet

5Pensjonistpartiet og Det Demokratiske Samlingsparti

6Pensjonistpartiet

7 Til 2007 Rød Valgallianse

8Miljøpartiet De Grønne

Stemmeandel i prosent
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 32,3 39,5 35,5 31,6 32,3 29,7 26,0 25,8 27,3 36,4 32,3
Arbeiderpartiet 35,8 33,1 34,1 31,6 28,6 32,2 30,7 25,7 28,1 31,0 30,7
Fremskrittspartiet1 2,5 3,6 8,6 15,7 8,5 14,2 14,5 18,5 19,9 11,8 11,1
Sosialistisk Venstreparti 5,9 5,0 5,3 5,0 11,5 5,3 8,9 13,6 6,2 4,2 3,4
Senterpartiet 9,0 6,3 4,9 4,4 7,9 6,5 4,4 4,4 4,0 3,0 3,9
Kristelig Folkeparti 7,0 5,6 4,6 4,1 4,7 5,0 6,8 4,2 3,9 3,3 3,3
Venstre 3,8 5,6 4,6 4,1 4,7 5,0 4,1 3,9 6,7 6,2 5,9
Det Liberale Folkepartiet2 2,8 0,9 1,4 1,7 - -
Rødt7 0,8 1,1 1,3 1,6 1,3 1,4 1,36 1,4 1,1 1,3
Miljøpartiet De Grønne - - - 0,8 0,9 1,0 1,1 0,8 1,4 5,9
Andre 0,4 0,3 0,7 1,0 1,3 2,1 2,6 1,7 1.7 2,2
Mandater fylkesting
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 28 34 30 27 21 19 16 11 12 17 14
Arbeiderpartiet 31 28 29 27 18 20 19 11 12 14 14
Fremskrittspartiet1 2 3 7 13 6 9 9 8 9 5 5
Sosialistisk Venstreparti 5 4 5 4 7 3 6 6 3 2 1
Senterpartiet 8 5 4 4 5 4 3 2 2 1 2
Kristelig Folkeparti 6 5 4 4 3 3 4 2 2 1 1
Venstre 3 5 4 4 2 3 3 2 3 3 3
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 1 0
Miljøpartiet De Grønne - - - 1 0 0 0 0 0 0 3
Rødt7 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Andre 0 0 0 0 0 15 25 15 0 0
Totalt 85 85 85 85 63 63 63 43 43 43 43

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

5Pensjonistpartiet

6Sammen med De Grønne

7Fra 2011; 1975-2007  Rød Valgallianse

Stemmeandel i prosent
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 39,5 43,3 37,2 32,1 31,4 25,9 28,6 25,0 25,2 35,7 31,8
Arbeiderpartiet 37,7 33,5 34,8 30,9 30,3 30,9 26,7 25,2 29,9 33,1 32,0
Fremskrittspartiet1 1,2 4,6 9,5 18,4 8,8 20,1 16,6 16,5 14,3 7,0 6,0
Sosialistisk Venstreparti 6,3 5,6 6,7 6,8 14,4 7,5 12,8 20,3 10,6 6,3 5,4
Kristelig Folkeparti 7,3 5,4 4,4 3,7 3,5 3,7 5,2 3,0 3,1 2,4 2,4
Rødt7 1,3 1,8 2,7 3,0 4,1 3,0 4,2 3,1 5,2 3,6 5,0
Venstre 2,1 3,5 2,9 2,9 1,5 3,7 3,2 4,2 8,7 8,2 6,9
Det Liberale Folkepartiet2 1,2 0,8 0,5 - -
Senterpartiet 1,6 0,8 0,7 0,7 2,2 1,5 0,6 0,86 0,8 0,5 0,6
Miljøpartiet De Grønne - - - 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 2,5 8,1
Andre 1,8 0,7 0,6 1,0 3,2 3,1 1,6 1,1 2,2 3,2 1,7
Mandater bystyre
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 35 38 33 29 20 17 18 15 16 22 19
Arbeiderpartiet 34 30 31 27 19 20 16 15 18 20 20
Fremskrittspartiet1 1 4 8 16 5 13 10 10 9 4 4
Sosialistisk Venstreparti 5 5 6 6 9 4 8 12 6 4 3
Kristelig Folkeparti 6 4 3 3 2 2 3 2 2 1 1
Rødt7 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3
Venstre 1 3 2 2 0 2 2 3 5 5 4
Miljøpartiet De Grønne - - - - 0 0 0 0 0 1 5
Andre 24 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
Totalt 85 85 85 85 59 59 59 59 59 59 59

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

4Det Nye Folkepartiet og Senterpartiet

5Pensjonistpartiet og Senterpartiet

6Sammen med De Grønne

71975-2007 Rød Valgallianse

HEDMARK FYLKE
  Stemmeandel i prosent                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 55,7 55,3 57,8 54,8 44,4 45,7 41,9 39,9 40,9 46,0 45,4
Senterpartiet 16,6 13,3 10,7 10,6 17,3 18,7 14,9 14,1 14,8 11,0 15,3
Høyre 10,2 15,4 14,0 13,1 11,5 10,6 12,2 9,3 10,7 17,0 13,5
Sosialistisk Venstreparti 8,4 5,7 6,7 7,8 17,1 8,1 10,4 13,1 6,5 4,5 4,0
Kristelig Folkeparti 5,4 4,7 3,6 3,5 3,5 3,7 5,1 3,1 3,1 3,1 2,8
Fremskrittspartiet1 0,6 1,1 3,4 6,2 3,5 6,7 8,9 11,7 13,2 8,4 6,7
Venstre 1,3 2,7 2,4 2,6 1,9 2,8 3,2 3,0 5,3 4,6 3,9
Det Liberale Folkepartiet2 1,2 0,5 0,3 0,2  
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,0 4,1
Rødt4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,8 0,7 1,0 1,2 1,0
Norges Kommunistiske Parti 3 0,9 0,6 0,5 0,3 0,4  
Andre 0,6 2,8 2,6 5,0 4,5 3,2 3,4
                     
  Mandater fylkesting                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 31 31 32 31 19 20 18 13 14 15 16
Senterpartiet 9 7 6 6 7 8 7 5 5 4 5
Høyre 6 9 8 7 5 5 5 3 4 6 5
Sosialistisk Venstreparti 5 3 4 4 7 3 5 4 2 1 1
Kristelig Folkeparti 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Fremskrittspartiet1 0 0 2 4 2 3 4 4 4 3 2
Venstre 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Miljøpartiet De Grønne                   0 1
Pensjonistpartiet 1 1 2 1 1 1
Totalt 55 55 55 55 43 43 43 33 33 33 33
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

4Til 2007 Rød valgallianse

OPPLAND FYLKE
  Stemmeandel i prosent                
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 52,4 50,5 53,7 50,3 42,6 44,1 40,9 40,5 41,4 44,1 41,9
Senterpartiet 20,0 16,1 13,7 14,0 20,8 20,6 15,9 16,4 15,9 13,7 19,1
Høyre 9,4 16,4 14,7 13,3 12,2 10,8 12,0 9,3 10,0 17,8 14,3
Kristelig Folkeparti 8,4 6,7 5,5 5,3 5,3 6,1 7,6 4,4 3,8 3,4 2,8
Sosialistisk Venstreparti 5,0 4,1 4,1 4,4 11,6 6,0 7,3 11,1 5,9 3,9 3,1
Fremskrittspartiet1 1,0 1,4 3,9 8,3 4,4 7,4 9,6 12,1 14,2 7,9 6,8
Venstre 2,6 4,0 3,6 3,6 2,5 2,9 3,3 3,0 5,0 4,9 3,9
Miljøpartiet De Grønne  -  - 0,5 0,7 0,3 0,6 1,1 4,1
Rødt2 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 1,1 1,2 1,1 1,7
Andre 1,2 0,8 0,3 0,3 0,8 1,5 1,8 2,0 1,4 2,2
                   
  Mandater fylkesting                
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 30 28 30 28 24 20 19 15 16 17 16
Senterpartiet 11 9 8 8 12 10 7 6 6 5 7
Høyre 5 9 8 7 7 5 6 4 4 7 5
Kristelig Folkeparti 5 4 3 3 3 3 4 2 1 1 1
Sosialistisk Venstreparti 3 2 2 2 6 3 3 4 2 2 1
Fremskrittspartiet1 0 1 2 5 2 3 4 5 6 3 3
Venstre 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
Miljøpartiet De Grønne           0 0 0 0 0 2
Totalt 55 55 55 55 55 45 45 37 37 37 37

11975: Anders Langes Parti

Til 2007 Rød Valgallianse

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
BUSKERUD FYLKE
  Stemmeandel i prosent                
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 46,3 42,8 45,1 40,8 35,5 35,6 34,0 30,6 33,5 34,8 33,8
Høyre 22,7 31,6 28,6 25,3 24,3 23,9 25,6 22,3 24,2 33,9 29,8
Senterpartiet 11,5 8,4 7,3 6,8 11,2 10,5 8,0 7,3 7,5 6,1 8,0
Fremskrittspartiet1 1,2 2,1 6,0 14,3 7,5 11,8 13,4 19,0 18,5 11,0 11,0
Kristelig Folkeparti 8,4 6,6 5,0 4,9 5,2 5,6 6,9 4,5 4,2 3,5 3,4
Sosialistisk Venstreparti 6,0 3,7 3,7 3,9 9,9 4,9 6,7 11,0 5,0 3,1 2,8
Venstre 2,5 3,2 3,0 3,0 2,9 3,3 3,2 3,0 5,1 4,9 4,4
Rødt2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 1,2 1,0 1,4 1,0 1,0
Miljøpartiet De Grønne -             0,6 0,8 4,6
Andre 1,4 1,1 0,6 0,4 3,0 3,6 1,0 0,6 0,6 0,4 1,2
                   
  Mandater fylkesting                    
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 26 24 25 22 20 20 19 14 15 15 15
Høyre 13 17 16 14 13 13 14 10 11 15 13
Senterpartiet 7 5 4 4 6 6 4 3 3 3 4
Fremskrittspartiet1 0 1 3 8 4 7 7 8 8 5 5
Kristelig Folkeparti 5 4 3 3 3 3 4 2 2 2 1
Sosialistisk Venstreparti 3 2 2 2 6 3 4 5 2 1 1
Venstre 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Miljøpartiet De Grønne               0   0 2
Andre 0 0 0 0 14 15 16 0 0 0 0
Totalt 55 55 55 55 55 55 55 43 43 43 43

11975: Anders Langes Parti

2Til 2007 Rød Valgallianse

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

4Pensjonistpartiet

5Buskerud Frie Fylkesliste

6Rød Valgallianse

VESTFOLD FYLKE
Stemmeandel i prosent      
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 31,2 38,2 35,1 31,2 29,6 28,5 22,6 18,4 23,2 33,6 29,8
Arbeiderpartiet 36,2 33,5 34,6 31,5 27,5 28,1 21,1 22,3 29,3 31,9 32,6
Fremskrittspartiet1 2,7 3,0 7,8 15,6 9,8 16,2 15,1 25,4 22,4 12,8 12,5
Kristelig Folkeparti 10,5 8,8 7,4 6,8 7,7 7,8 8,5 5,7 5,8 5,1 5,1
Senterpartiet 9,0 6,4 5,6 5,3 9,6 8,6 5,2 4,8 4,5 3,8 4,7
Sosialistisk Venstreparti 4,0 3,1 3,8 4,2 11,2 4,9 7,1 11,6 5,4 3,8 3,1
Venstre 3,7 5,2 4,2 4,1 2,9 3,0 3,0 2,5 4,0 4,3 4,5
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  - 0,7 0,7 0,5 0,6 1,0 5,2
Rødt2 0,6 0,9 0,9 1,0 1,8 2,5 2,2 1,9 1,4 1,3
Andre 2,7 1,2 0,6 0,5 0 0,4 14,94 6,65 2,9 0,4 1,3
                 
  Mandater fylkesting          
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 14 18 16 14 14 13 10 7 9 14 12
Arbeiderpartiet 16 16 16 15 13 13 10 9 12 13 13
Fremskrittspartiet1 1 1 4 7 4 7 7 10 9 5 5
Kristelig Folkeparti 5 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2
Senterpartiet 4 3 2 2 4 4 2 2 2 1 2
Sosialistisk Venstreparti 2 1 2 2 5 2 3 5 2 2 1
Venstre 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Miljøpartiet de Grønne  -  -  -  - 0 0  - 0 0 0 2
Rødt2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Andre 13 0 0 0 0 0 74 25 0 0 0
Totalt 45 45 45 45 45 45 45 39 39 39 39

11975: Anders Langes Parti

2Til 2007 Rød Valgallianse

3Det Nye Folkepartiet

4Sykehuslista

5Herav Vestfoldlista mot bomring 4,6 % og to mandater

TELEMARK FYLKE
Stemmeandel i prosent      
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 43,7 44,5 48,5 43,3 32,8 33,5 33,4 34,4 36,5 37,9 38,5
Høyre 13,4 21,1 20,8 19,4 15,9 12,4 14,3 9,7 11,1 22,3 16,6
Kristelig Folkeparti 15,7 12,7 10,2 9,5 9,7 9,8 11,7 7,8 7,9 7,2 6,7
Senterpartiet 9,1 6,7 5,4 5,3 12,8 13,2 8,7 8,4 8,2 7,8 11,8
Sosialistisk Venstreparti 7,8 5,2 6,0 6,9 16,6 7,2 9,4 13,2 6,4 4,1 3,6
Fremskrittspartiet1 1,4 1,3 3,1 9,7 6,6 12,8 14,7 21,2 21,9 12,3 12
Venstre 5,3 5,7 4,0 4,4 3,7 4,5 4,0 3,0 5,1 4,4 3,7
Det Liberale Folkepartiet2 3,5 1,5 0,6 0,4    
Rødt3 0,7 0,9 1,1 1,3 1,9 2,0 1,5 1,9 1,7 2,3
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  -  0,5  0,6  -  -  - 1,1 4,0
Andre 1 0,4 - 4,1 1,8 0,8 1,0 - 0,9
                       
Mandater fylkesting          
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 24 24 27 24 18 19 19 14 15 16 16
Høyre 7 12 12 11 9 7 8 4 5 10 7
Kristelig Folkeparti 9 7 6 5 5 5 7 3 3 3 3
Senterpartiet 5 4 3 3 7 7 5 4 3 3 5
Sosialistisk Venstreparti 4 3 3 4 9 4 5 6 3 2 1
Fremskrittspartiet1 1 1 2 5 4 7 8 9 9 5 5
Venstre 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1
Miljøpartiet De Grønne                   0 2
Rødt3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
Andre 22 12       24       0 0
Totalt 55 55 55 55 55 55 55 41 41 41 41

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød valgallianse

4Pensjonistpartiet

AUST-AGDER FYLKE    
  Stemmeandel i prosent                    
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 32,6 33,0 35,7 34,7 25,3 28,5 26,4 22,0 26,1 26,9 31,7
Høyre 18,8 27,1 24,4 21,9 17,4 18,3 17,7 16,5 17,3 26,3 20,2
Kristelig Folkeparti 20,0 16,6 15,6 14,5 13,5 15,1 18,5 14,2 14,3 12,0 12,5
Senterpartiet 11,3 8,5 7,2 7,1 13,9 12,7 8,6 7,7 7,5 6,2 7,2
Fremskrittspartiet1 5,1 4,2 6,7 9,6 8,1 8,6 13,7 19,6 18,9 13,7 12,1
Venstre 3,9 5,8 5,4 6,8 5,1 5,8 5,9 4,3 6,6 6,4 5,2
Det Liberale Folkepartiet2 5,4 2,2 1,4 0,9    
Sosialistisk Venstreparti 2,8 2,3 3,1 3,9 7,7 4,7 6,4 11,8 5,4 3,9 2,8
Miljøpartiet De Grønne                 0,4 0,7 3,4
Rødt3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,6 0,8 1,1 1,2 1,1
Pensjonistpartiet 8,4 4,7 1,3 2,5 1,9 2,5 2,1
Andre 0,1 0,3 0,8 0,2 0,5 0,5 0,1 1,7
                       
  Mandater fylkesting                    
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 11 12 13 13 8 10 10 8 9 10 11
Høyre 7 9 9 8 6 6 6 6 6 10 7
Kristelig Folkeparti 7 6 5 5 5 5 7 5 5 4 5
Senterpartiet 4 3 3 3 5 5 3 3 3 2 3
Fremskrittspartiet1 2 1 2 3 3 3 5 7 7 5 4
Venstre 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 0 0    
Sosialistisk Venstreparti 1 1 1 1 3 2 2 4 2 1 1
Miljøpartiet De Grønne                   0 1
Pensjonistpartiet 3 2 0 1 1 1 1
Totalt 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød Valgallianse

VEST-AGDER FYLKE    
Stemmeandel i prosent          
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 22,2 27,2 28,5 21,6 19,9 17,7 21,7 17,6 17,8 24,6 22,7
Arbeiderpartiet 23,7 21,6 27,7 22,4 17,6 21,9 18,5 17,8 19,8 23,5 25,7
Kristelig Folkeparti 23,8 17,1 19,7 19,4 19,9 22,4 23,1 21,0 20,9 18,8 17,1
Senterpartiet 9,2 10,6 7,7 6,0 9,7 10,5 6,2 5,9 5,1 4,6 5,3
Fremskrittspartiet1 3,0 1,8 5,9 13,3 10,6 12,5 16,0 17,5 19,3 14,2 11,7
Venstre 5,6 7,9 5,3 7,6 3,8 4,9 5,2 3,8 4,3 4,6 4,2
Sosialistisk Venstreparti 3,3 3,2 3,1 4,1 6,9 3,6 6,0 10,6 4,3 2,7 2,5
Miljøpartiet De Grønne         1,3  3  3  3 1,8 1,6 4,2
Pensjonistpartiet 5,1 9,8 4,2 1,6 1,0 2,9 2,0 1,8
Det Liberale Folkepartiet2 7,1 2,4 1,6    
Rødt7 0,5 0,6 0,6 2,13 2,03 1,53 1,0 0,9 1,1
Demokratene 2,4 2,6 2,0 2,3
Andre 2,1 8,2   2,2 0,2 0,9 0,2 2,1 1,5
                     
  Mandater fylkesting          
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 10 12 13 10 9 8 10 6 6 9 8
Arbeiderpartiet 11 10 13 10 8 10 8 7 7 8 10
Kristelig Folkeparti 11 8 9 9 9 10 11 8 7 7 6
Senterpartiet 4 5 3 3 4 5 3 2 2 2 2
Fremskrittspartiet1 1 1 3 6 5 5 7 6 7 5 4
Venstre 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2
Det Liberale Folkepartiet2 3 1 1 0    
Sosialistisk Venstreparti 1 1 1 2 3 2 3 4 2 1 1
Miljøpartiet De Grønne            13  13     0 1
Demokratene               1 1 1 1
Pensjonistpartiet 2 5 2 0 0 1 0 0
Andre 14 45
Totalt 45 45 45 45 45 45 45 35 35 35 35

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Fellesliste av bl.a. Rød Valgallianse og De Grønne

4Upolitisk liste

5Upolitiske lister

 7Til 2007 Rød Valgallianse

ROGALAND FYLKE
  Stemmeandel i prosent                    
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 28,9 26,1 29,0 26,4 20,4 23,3 20,5 18,6 23,4 27,3 27,8
Høyre 20,8 32,8 27,6 26,2 24,7 20,7 23,4 20,7 22,9 28,9 24,2
Kristelig Folkeparti 21,7 18,5 15,6 14,9 14,1 15,6 17,2 12,2 12,8 11,3 11,1
Senterpartiet 11,8 8,2 8,0 6,9 13,1 11,6 7,4 7,5 6,8 5,7 7,2
Fremskrittspartiet1 3,7 3,7 9,2 13,6 7,7 14,2 17,1 23,2 20,8 15,7 15,6
Sosialistisk Venstreparti 3,5 3,2 3,7 3,9 8,9 4,5 5,3 8,9 4,3 2,9 2,8
Venstre 3,0 4,6 4,9 6,7 4,1 5,5 4,7 3,8 5,5 4,7 4,4
Det Liberale Folkepartiet2 5,9 2,2 1,3 0,7  -  -
Rødt4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 1,6 0,9 0,7 0,6 0,7
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  - 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,8 3,7
Pensjonistpartiet 5,6 2,9 1,9 2,9 1,5 1,6 0,9
Andre 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6 0,1 1,0 0,9 0,8 1,6
                       
  Mandater fylkesting                    
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 21 19 21 19 15 17 12 9 11 13 13
Høyre 15 23 20 18 18 15 13 10 11 14 12
Kristelig Folkeparti 15 13 11 11 10 11 10 6 6 5 5
Senterpartiet 8 6 6 5 9 9 4 4 3 3 4
Fremskrittspartiet1 3 3 6 10 6 10 10 11 10 8 8
Sosialistisk Venstreparti 3 2 3 3 6 3 3 4 2 1 1
Venstre 2 3 3 5 3 4 3 2 3 2 2
Miljøpartiet De Grønne         0 0 0 0 0 0 2
Det Liberale Folkepartiet2 4 2 1 0    
Pensjonistpartiet 4 2 1 1 1 1 0
Rødt4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Totalt 71 71 71 71 71 71 57 47 47 47 47
                       

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

4Til 2007 Rød Valgallianse

HORDALAND FYLKE
Stemmeandel i prosent                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 30,8 27,0 32,0 30,7 27,1 26,2 25,7 23,1 24,5 27,9 33,2
Høyre 25,2 34,0 27,1 23,0 18,4 17,8 19,0 19,1 19,6 28,7 21,2
Kristelig Folkeparti 17,2 14,1 13,1 11,7 11,7 12,7 13,3 8,6 8,6 8,1 7,3
Senterpartiet 9,4 6,7 6,0 5,8 11,9 10,9 7,3 6,5 6,9 5,1 6,3
Fremskrittspartiet1 1,8 3,6 8,4 15,4 9,8 13,4 16,5 21,6 23.0 14,1 12,1
Sosialistisk Venstreparti 4,9 3,9 5,4 6,0 11,7 6,4 8,0 11,1 6,1 4,0 5,0
Venstre 3,6 6,6 5,1 5,5 4,0 7,0 4,6 3,4 5,7 6,4 4,9
Det Liberale Folkepartiet2 6,2 2,4 1,4
Rødt3 0,8 1,2 1,2 1,3 1,3 2,0 3,2 2,7 2,7 1,9 1,6
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  - 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 1,6 5,5
Pensjonistpartiet 0,5 2,6 1,1 1,4 2,1 0,8 0,3 0,4
Andre 0,1 0,5 0,3 0,3 1,24 2,1 0,4 1,3 1,4 0,8 2,4
                   
Mandater fylkesting                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 26 23 28 26 24 18 18 13 14 16 20
Høyre 22 29 23 20 16 12 13 11 11 17 12
Kristelig Folkeparti 15 12 11 10 10 9 9 5 5 5 4
Senterpartiet 8 6 5 5 10 8 5 4 4 3 4
Fremskrittspartiet1 2 3 7 13 8 9 11 13 14 8 7
Sosialistisk Venstreparti 4 3 5 5 10 4 5 6 4 2 3
Venstre 3 6 4 5 3 5 3 2 3 4 3
Det Liberale Folkepartiet2 5 2 1
Rødt3 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Miljøpartiet De Grønne                   1 3
Pensjonistpartiet 0 2 1 1 1 0 0 0
Andre 14 0 0 0 0 0 0
Totalt 85 85 85 85 85 67 67 57 57 57 57

1 1975: ANDERS LANGES PARTI

2 1975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3 Til 2007 Rød Valgallianse

4 Fedrelandspartiet tok 0,8 % av stemmene og ett mandat

SOGN OG FJORDANE FYLKE
Stemmeandel i prosent                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 22,7 26,6 31,5 30,5 26,3 26,6 26,2 25,4 28,3 28,0 27,5
Senterpartiet 17,4 20,3 17,9 16,4 24,5 24,0 24,4 28,8 29,1 25,8 33,3
Høyre 15,4 20,9 19,8 20,9 16,1 13,4 14,0 9,6 11,6 16,9 12,8
Kristelig Folkeparti 14,3 15,1 13,4 12,3 10,7 10,4 11,6 7,2 7,4 6,6 6,4
Venstre 6,3 8,3 7,4 8,0 9,4 13,3 10,8 10,1 6,8 7,4 6,2
Sosialistisk Venstreparti 5,5 3,8 5,6 5,4 9,4 6,1 5,5 8,1 5,5 4,3 3,3
Fremskrittspartiet 0,8 2,3 4,6 2,5 4,1 6,1 8,6 9,5 7,6 4,8
Miljøpartiet De Grøne  -  -  -  -  -  -  - 0,2 0,5 3,2
Det Liberale Folkepartiet 4,8 3,2 0,8 - -
Rødt3 0,9 1,2 1,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,2 1,6 1,3
Andre 13,6 0,1 0,1 1 0,7 0,7 0,3 1,2
                 
Mandater fylkesting  
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 8 10 13 12 10 11 10 10 11 11 9
Senterpartiet 7 8 7 6 10 10 10 12 11 10 10
Høyre 6 8 8 8 6 5 6 4 5 7 4
Kristelig Folkeparti 5 6 5 5 4 4 5 3 3 3 2
Venstre 2 3 3 3 4 5 4 4 3 3 2
Sosialistisk Venstreparti 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 1
Fremskrittspartiet 0 1 2 1 2 2 3 4 3 2
Miljøpartiet De Grønne                 0 0 1
Det Liberale Folkepartiet1 2 1 0
Andre 52 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 31

11975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

2Upolitiske lister

3Rød Valgallianse til 2007

MØRE OG ROMSDAL FYLKE 
Stemmeandel i prosent                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 25,9 25,9 29,6 28,3 21,4 25,2 21,1 19,4 25,1 25,7 24,1
Høyre 13,2 22,4 19,2 18,0 13,5 11,7 17,6 16,0 14,8 22,0 18,1
Kristelig Folkeparti 20,4 19,0 17,0 14,4 13,4 13,4 15,5 10,8 10,3 8,8 8,3
Senterpartiet 17,9 12,8 10,5 9,0 14,1 15,1 12,4 11,0 11,6 8,9 10,6
Venstre 9,1 9,7 7,8 7,6 5,5 6,1 5,7 5,6 5,9 7,5 5,6
Fremskrittspartiet1 0,8 1,2 5,4 10,2 5,7 8,5 11,3 20,7 20,6 16,4 13,1
Sosialistisk Venstreparti 3,4 3,3 4,5 4,1 8,0 4,2 5,9 7,8 4,4 3,1 2,7
Det Liberale Folkepartiet2 2,9 1,7 0,5 0,5
Rødt6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,8 0,4 0,5
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  -  -       0,2 0,5 2,7
Tverrpolitisk liste 6,1 3,3 4,6 3,1 13,3 13,63
Sunnmørslista 4,2 4,5 3 8,1 5,8 5,3 5,2 2,9
Nordmørslista  -  -  -  -  -  -  - - 7,6
Andre 0,3 1,4 1,4 2,1 1,0 0,3 2,7
                   
Mandater fylkesting                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 19 19 21 21 12 14 12 9 12 12 12
Høyre 9 16 14 13 8 7 10 8 7 11 9
Kristelig Folkeparti 15 14 12 10 8 8 9 5 5 4 4
Senterpartiet 13 9 8 7 8 9 7 5 5 4 5
Venstre 7 7 6 5 3 3 3 3 3 4 3
Fremskrittspartiet 0 1 4 7 3 5 7 10 10 8 6
Sosialistisk Venstreparti 2 2 3 3 5 2 3 4 2 1 1
Miljøpartiet De Grønne                   0 1
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 0 0
Tverrpolitisk liste 4 2 2 2 7 83
Sunnmørslista 3 3 3 5 3 3 3 1
Nordmørslista                   4
Andre 0 0 15 0 0 14 14 0 0 0 17
Totalt 71 71 71 71 57 57 57 47 47 47 47

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Tverrpolitisk liste/Sunnmørslista

4Pensjonistpartiet

5Haramslista

6Til 2007 Rød Valgallianse

7Uavhengig Valliste for Sunnmøre

SØR-TRØNDELAG FYLKE
Stemmeandel i prosent  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 38,5 39,0 39,9 38,3 30,1 31,5 32,3 30,8 41,3 40,6 40,8
Høyre 19,1 25,8 24,8 21,2 23,1 24,0 22,2 16,2 14,1 23,0 19,3
Senterpartiet 15,5 11,4 9,1 8,7 15,2 14,7 11,1 10,5 8,9 7,3 8,1
Kristelig Folkeparti 10,8 8,4 7,3 6,7 6,9 6,5 7,2 5,0 4,5 3,7 3,6
Sosialistisk Venstreparti 7,0 5,1 6,7 7,0 13,5 6,9 8,6 14,9 7,3 5,3 5,3
Fremskrittspartiet1 0,9 1,4 4,6 10,4 4,9 6,8 8,4 11,9 14,3 9,1 6,6
Venstre 4,2 5,5 4,8 4,9 3,5 4,2 3,8 3,0 3,8 5,1 4,6
Rødt3 0,8 1,3 1,8 2,0 2,0 2,4 2,9 1,9 2,3 2,0 1,9
Det Liberale Folkepartiet2 2,3 1,3 0,7 0,4 - -
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  - 1.0 1,3 1,1 0,9 1,2 1,7 6,1
Pensjonistpartiet 1,7 2,1 3,4 1,4 0,9 2,7
Andre 0,9 0,8 0,5 0,4 - - 0,2 1,5 1,0 0,8 0,9
                 
Mandater fylkesting  
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 28 28 29 28 16 17 17 12 16 16 18
Høyre 14 18 18 15 12 13 12 6 5 9 8
Senterpartiet 11 8 7 6 8 8 6 4 3 3 3
Kristelig Folkeparti 8 6 5 5 4 3 4 2 2 1 2
Sosialistisk Venstreparti 5 4 5 5 7 4 5 6 3 2 2
Fremskrittspartiet1 0 1 3 7 3 4 4 4 6 3 3
Venstre 3 4 3 4 2 2 2 1 1 2 2
Rødt3 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  -  -  -  0  0 0 3
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 0 0 - -
Pensjonistpartiet 1 1 1 0 0 1
Totalt 71 71 71 71 53 53 53 37 37 37 43

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød Valgallianse

NORD-TRØNDELAG FYLKE
Stemmeandel i prosent                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 39,3 40,1 42,3 41,2 34,7 35,9 37,5 35,1 37,3 42,9 39,6
Senterpartiet 25,1 21,4 20,7 21,6 30,6 32,6 21,1 22,5 21,9 19,7 26,8
Høyre 8,1 13,6 13,1 11,3 8,8 8,5 9,5 7,7 8,0 12,6 10,2
Venstre 7,9 9,4 7,8 6,8 4,6 5,2 5,4 4,8 6,0 4,9 4,0
Sosialistisk Venstreparti 5,6 3,6 5,2 6,5 12,6 7,0 10,4 13,4 8,1 5,4 5,3
Kristelig Folkeparti 8,4 6,9 5,7 5,2 4,5 4,8 6,9 4,8 4,4 3,9 3,8
Fremskrittspartiet1 0,7 1,2 2,8 6,3 3,2 4,6 7,4 10,3 13,3 8,5 5,9
Det Liberale Folkepartiet2 3,5 2,1 1,1 - -
Rødt3 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 1,1 0,6 1,3 1,0
Miljøpartiet De Grønne         0,6 0,4 0,2 0,6 0,7 3,0
Andre 1,4 1,0 0,6 0,4   0,4 0,6 0,4 0,2 0,4
                   
Mandater fylkesting                  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 18 19 19 19 16 17 18 12 13 15 14
Senterpartiet 11 10 10 10 14 15 10 8 7 7 10
Høyre 4 6 6 5 4 4 4 3 3 5 4
Venstre 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1
Sosialistisk Venstreparti 2 2 2 3 6 3 5 5 3 2 2
Kristelig Folkeparti 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1
Fremskrittspartiet1 0 0 1 3 1 2 3 3 5 3 2
Miljøpartiet De Grønne           0 0 0 0 0 1
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 0
Totalt 45 45 45 45 45 45 45 35 35 35 35
                   

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød Valgallianse

NORDLAND FYLKE
Stemmeandel i prosent  
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 41,5 38,8 44,1 42,2 34,5 33,8 30,8 31,1 35,4 35,6 36,0
Høyre 16,4 25,4 21,9 21,2 18,1 14,3 15,6 11,3 11,6 21,2 19,7
Senterpartiet 14,1 9,6 7,3 6,8 13,9 17,5 12,0 10,8 10,4 7,8 9,9
Sosialistisk Venstreparti 7,1 5,6 8,6 9,6 16,5 8,7 11,0 16,1 7,8 5,2 5,3
Kristelig Folkeparti 11,2 10,0 7,2 6,1 5,7 6,0 7,7 4,6 4,4 3,6 3,3
Venstre 5,3 5,7 5,0 4,9 5,0 6,6 4,4 3,0 3,4 4,0 3,6
Fremskrittspartiet1 1,7 1,5 2,8 6,5 4,7 7,2 10,4 15,7 19,8 15,3 10,7
Rødt3 0,9 1,2 1,2 1,3 1,7 2,4 2,7 2,1 3,0 3,7 5,2
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  - 0,4 0,7 1,0 3,2
Det Liberale Folkepartiet2 1,4 0,5 0,2
Kystpartiet 4,1 3,4 2,0 0,5 0,2
Andre 0,4 1,7 1,6 1,4 3,5 1,3 1,5 1,6 1,7 2,8
                 
Mandater fylkesting  
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 30 28 31 30 18 18 17 17 19 20 17
Høyre 12 18 16 15 10 8 8 6 6 12 9
Senterpartiet 10 7 5 5 7 9 7 6 6 4 5
Sosialistisk Venstreparti 5 4 6 7 9 5 6 9 4 3 2
Kristelig Folkeparti 8 7 5 4 3 3 4 2 2 2 2
Venstre 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2
Fremskrittspartiet1 1 1 2 5 2 4 6 8 11 8 5
Rødt3 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Norges Kommunistiske Parti 3 1 1 0 - -
Kystpartiet 2 2 1 0 0
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  -  -  -  - 0 0 0 1
Andre 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Totalt 71 71 71 71 53 53 53 53 53 53 45
                 

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød Valgallianse

4Det Nye Folkepartiet

5Nordland helseliste

TROMS FYLKE
Stemmeandel i prosent      
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 39,6 37,8 42,7 40,9 35,7 35,2 32,2 27,0 33,4 31,0 32,8
Høyre 19,3 27,8 25,7 24,8 21,9 16,6 15,6 11,5 12,1 23,5 17,1
Senterpartiet 13,1 8,6 5,9 5,1 12,1 14,9 14,8 12,3 9,9 8,5 10,1
Kristelig Folkeparti 12,1 9,7 7,7 6,8 6,8 6,8 8,6 7,8 5,0 3,9 4,1
Sosialistisk Venstreparti 6,8 5,4 6,3 7,1 14,7 7,3 9,2 14,6 7,1 5,4 5,9
Venstre 4,6 5,7 3,9 3,9 3,0 3,7 3,4 2,8 3,8 4,1 4,8
Fremskrittspartiet1 1,1 1,5 4,0 7,5 4,2 6,4 10,7 16,1 20,3 15,5 13,2
Rødt6 1,0 2,0 3,1 2,8 1,5 5,1 3,1 2,2 3,8 3,5 6,1
Miljøpartiet De Grønne  -  -  -  - 0,9 0,1 0,6 0,7 1,3 4,0
Det Liberale Folkepartiet2 2,2 0,7 0,3 0,2 - -
Norges Kommunistiske Parti 3,0 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 - -
Kystpartiet 3,1 3,5 3,0 1,5
Andre 0,2 0,6 2,9 2,1 1,6 0,2 0,5 0,5
                 
Mandater fylkesting  
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 18 17 19 19 16 16 15 10 12 12 12
Høyre 9 13 12 12 10 8 7 4 5 9 6
Senterpartiet 6 4 3 2 6 7 7 5 4 3 4
Kristelig Folkeparti 6 4 3 3 3 3 4 3 2 1 2
Sosialistisk Venstreparti 3 3 3 3 7 3 4 6 3 2 2
Venstre 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2
Fremskrittspartiet1 0 0 2 3 2 3 5 6 8 6 5
Rødt6 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2
Miljøpartiet De Grønne           0 0 0 0 0 2
Kystpartiet 1 1 1 0
Andre 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Totalt 45 45 45 45 45 45 45 37 37 37 37

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

4Det Nye Folkepartiet

5Solidaritet

6Til 2007 Rød Valgallianse

FINNMARK FYLKE
Stemmeandel i prosent      
  1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 49,6 45,3 54,4 49,5 38,7 38,6 31,2 40,3 40,4 39,6 47,2
Høyre 15,1 22,2 17,6 17,2 17,2 16,9 22,9 12,9 11,8 20,5 14,3
Sosialistisk Venstreparti 11,9 7,2 7,4 9,3 18,5 10,0 10,3 14,9 9,9 7,5 6,8
Senterpartiet 6,8 5,5 3,4 3,7 7,8 11,5 5,0 4,8 5,7 3,9 6,1
Kristelig Folkeparti 8,4 7,5 5,3 5,7 5,6 5,9 6,9 3,7 3,3 3,2 2,6
Venstre 3,2 4,4 3,2 4,2 4,0 6,9 3,1 2,3 3,0 4,7 4,4
Fremskrittspartiet1 0,7 0,8 2,2 6,5 2,4 3,9 10,7 10,9 16,3 11,2 10,4
Norges Kommunistiske Parti 2 3,0 2,4 2,4 1,3 1,5 3 0,8 1,0 - -
Rødt4 1,3 1,4 1,2 1,7 2,93 1,8 1,2 1,1
Samelista/Samefolkets liste 3,2 3,5 2,8 3,4 3,1 3,8 4,7 3,8 4,1 0,2
Kystpartiet 2,4 3,1 4,1 6,4 3,0
Miljøpartiet De Grønne    -  -  -  -  -  -  -  - 0,5 3,6
Andre 1,1 0,6 0,7 0,6 0,6
                 
  Mandater fylkesting      
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 18 16 19 18 14 14 11 14 15 15 17
Høyre 6 8 6 6 6 6 8 5 4 7 5
Sosialistisk Venstreparti 4 2 3 3 7 4 4 5 4 2 2
Senterpartiet 2 2 1 1 3 4 2 2 2 1 2
Kristelig Folkeparti 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Venstre 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2
Fremskrittspartiet1 0 0 1 2 1 1 4 4 6 4 4
Norges Kommunistiske Parti 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
Samelista/Samefolkets liste 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0
Rødt4 0 0 0 0 13 0 0 0
Kystpartiet 1 1 1 2 1
Miljøpartiet De Grønne                   0 1
Totalt 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

11975: Anders Langes Parti

2Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

3Fellesliste RV/NKP

4Til 2007 Rød Valgallianse

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.