Valentinian 3, sønn av Constantius og dattersønn av Theodosius 1, ble keiser over det vestromerske riket 425. Under hans regime falt Karthago, store deler av Nord-Afrika og Sicilia under vandalene, samtidig som riket var presset i Spania og Gallia. 446 ble også Britannia oppgitt. Valentinian skal selv ha drept feltherren Aetius og ble myrdet av Petronius Maximus.