Valentinian 1, keiser 364–375, hadde kontroll over de vestlige delene av riket (Gallia) mens broren Valens regjerte i øst.