Valentine Dannevig, født i Tønsberg, norsk lærer, søster av L. Dannevig. Hun virket ved skoler i Arendal, Tønsberg og Oslo. Hun var aktiv i lærerorganisasjonen og det kommunale liv, var medlem av Norske Kvinners Nasjonalråd og av Folkeforbundets permanente mandatkommisjon i Genève 1928–40.