Valdemar Rørdam, dansk forfatter. Debuterte med diktsamlingen Sol og sky (1895). De følgende samlinger, bl.a. Tre strenge (1897), Dansk tunge (1901), Ved midsommertid (1904), Luft og land (1910) viser stadig nye sider av hans lyriske virtuositet. Hans mangeartede og skiftende lyrikk spenner fra idyllen (i Den gamle præstegaard, 1916) og Købstad-idyller (1918, hvor barndomserindringene er omsatt i poesi) til nasjonal patos, som i det populære Danmark i tusind år (1940). Hans krigerske nasjonalisme førte ham under Finlandskrigen 1941 til å hylle Hitlers «korstog» mot Sovjetunionen.