Valdemar 3, konge 1326–29, var sønn av hertug Erik 2 av Slesvig og selv hertug der 1325–26 og 1329–64. Han fikk først kontroll over Slesvig i 1340-årene og forsøkte å føre en uavhengighetspolitikk i balanse mellom de holstenske grevene og kong Valdemar Atterdag.