Valdemar Sejr av Ukjent kunstner/Icones Regum Daniæ. CC BY NC ND 3.0

Valdemar Sejr, beskåret versjon av kongens segl.

Valdemar Sejr av Ukjent. Falt i det fri (Public domain)

Kart over det danske rikets utstrekning under Valdemar Sejr.

Danmark under Valdemar Sejr av Selander Hildebrand/Historisk atlas. Falt i det fri (Public domain)

Valdemar 2 Sejr var dansk konge fra 1202 til 1241. Han var yngste sønn av Valdemar den store, og tok over tronen etter sin eldre bror Knud Valdemarssøn. Valdemar Sejr ble gift med Dagmar (Dragomir) av Böhmen i 1205, og med Berengaria (Bengerd) av Portugal i 1214.

Valdemar overtok den danske kronen da hans bror Knud døde barnløs. Han hadde på forhånd vært hertug i Sønderjylland, og tronstriden i Tyskland hadde gitt ham anledning til å legge Holstein, Hamburg og Lübeck under dansk overhøyhet. Som konge tok han også parti i den svenske tronstriden, men uten større kraft.

Valdemar blandet seg også inn i de norske borgerkrigene på baglernes side da han kom til Viken med en stor flåtestyrke i 1204. Både baglernes kongsemne Erling Steinvegg og hans jarl og senere etterfølger som baglerkonge, Filippus Simonsson, skal ha avlagt lensed til kong Valdemar, noe som betyr at de to nordmennene var underordnet den danske kongen. Dette toktet ble imidlertid bare en episode, og det siste av en rekke forsøk fra dansk side i borgerkrigstiden på å gjenvinne den kontrollen danekongene under rikssamlingskampene hadde hatt over Viken. Etter Valdemars død forsvant de danske kongenes krav på Viken.

Kong Valdemar fikk tilnavnet Sejr fordi han førte krig i alle retninger, i begynnelsen med stort hell. Først inntok han festningen Lauenburg og satte bispedømmene Lübeck, Ratzeburg og Schwerin, samt den frisiske Ditmarsken, under den danske krone. I 1206 reiste han til Ösel og tok øya i besittelse. 1210 bega han seg til Preussen, der i alle fall en innenlandsk hertug anerkjente hans overhøyhet.

Kronen på sin erobringspolitikk satte Valdemar med korstogene mot de hedenske esterne. Korstogene mot Estland var en fortsettelse av flere mindre tokt til østersjølandene. Her vant han 15 juni 1219 et veldig slag, der sagnet forteller at høyere makter kastet ned nasjonalflagget Dannebrog til erkebiskop Andreas Sunesøn, som fulgte kongen i felt og ba om seier. Valdemar kan således sies å innlede den senere danske politikk som gikk ut på å vinne herredømme der.

Tyske ordener drev også korstogvirksomhet i Estland samme året. Valdemar delte Estland med Sverdridderne for å unngå kollisjon mellom de kristne kolonisatorene. Verken der eller i Tyskland ble Valdemars landevinninger fulgt av noen dansk bosetning.

De erobrede områdene i Tyskland, unntatt Rügen, gikk tapt da Valdemar i 1223 ble fanget av en av sine vasaller, grev Henrik den svarte av Schwerin. Grev Henrik hadde vært på pilegrimsferd og fant ved sin hjemkomst at kong Valdemar hadde underlagt seg halve grevskapet hans. Greven protesterte på dette, og Valdemar ble overrumplet og sperret inne i borgen i Danneberg sammen med sine sønner. Etter han ble sluppet fri et års tid senere, forsøkte han å legge under seg nye landområder, men led et stort nederlag ved Bornhøved i 1227. Dette ble slutten på Valdemars erobringspolitikk.

Fra 1321 stammer et viktig dokument som kalles Kong Valdemars jordebok (Liber census Daniae). Denne boken gir mengde administrative og statistiske opplysninger om danske forhold. Den  inneholder lister over konge- og krongods, kongelige inntekter, befolkning, embetsmenn og mye annet. 

Valdemar var far til tre etterfølgende konger: Erik Plovpenning, Abel og Christoffer. Han lot allerede i 1232 sin sønn Erik krone til konge av Danmark. Abel ble utnevnt til hertug av Sønderjylland mens Christoffer fikk Lolland og Falster å regjere. Valdemar var knapt nok død før det ble bråk mellom hans sønner, først og fremst mellom Erik Plovpenning og hans bror Abel, som var gift med grevinne Mechtilde av Holstein.

Valdemar Sejr døde i 1241 i Vordingborg og ligger begravet i St. Bendts Kirke i Ringsted.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.