V-disc, betegnelse på spesielle 78-plater laget i USA under den annen verdenskrig for distribusjon til allierte tropper. Musikken var til dels opptrykk av gamle plater, men det ble også produsert en del original musikk, ikke minst innen jazz. Musikere donerte sine tjenester mot at alt materiale skulle destrueres etter krigen og ikke utnyttes kommersielt. Dette ble forsøkt gjennomført i 1948, men platene kunne finnes over hele verden, også i Norge, og de fleste originalopptak er senere ulovlig utgitt på LP eller CD.