Værløse er et byområde og administrasjonssenter i Furesø kommune i Danmark og ligger like nordvest for København. Stedet har 13 127 innbyggere i 2017. Størsteparten av de yrkesaktive pendler til København.