Værestrøa er en tettbebyggelse lengst øst i Trondheim kommune, ved grensen til Malvik. Værestrøa ligger helt inntil tettbebyggelsen Hundhammeren i Malvik kommune, og avstanden til Trondheim sentrum er ca. 10 km. Bebyggelsen består av eneboliger. Fra boligområdet er det bare 300 m ned til friområdet Væresbukta med Væresholmen, som er en populær badeplass. Mellom fjorden og bebyggelsen ligger imidlertid jernbanelinjen og gamle E6.