Internasjonal avtale som, når den trer i kraft, vil regulere kjøp og salg av et stort antall alminnelige (konvensjonelle) våpentyper. Formålet med avtalen er å oppnå den høyest mulige standard for regulering av våpenhandel, samt å forebygge og utrydde den ulovlige våpenhandelen og forhindre spredningen av våpen. Slik kan en, ifølge avtalen, også bedre vilkårene for internasjonal og regional fred, sikkerhet og stabilitet, redusere menneskelig lidelse og styrke samarbeidet mellom partene, noe som også etter hvert vil bygge tillit mellom dem.

Våpnene som reguleres omfatter blant annet stridsvogner, pansrede kampkjøretøyer, storkalibrete artillerisystemer, kampfly, angrepshelikoptre, krigsfartøyer, missiler og missilutskytningssystemer, mindre våpen og de fleste typer håndvåpen. Avtalen omfatter også ammunisjon og reservedeler. De våpenrelaterte virksomheter som reguleres omfatter eksport, import, transitt, omlasting og handelsforhandling (mekling).

Partenes regulering av våpenhandelen skal gjennomføres ved at det opprettes et nasjonalt kontrollsystem samt at det utpekes et kontaktorgan for landets overholdelse av avtalens forpliktelser. Partene forplikter seg til å vurdere grundig og upartisk enhver våpenhandelstransaksjon for å sikre at avtalens regler overholdes.

Partene har rett til å skaffe seg våpen til bruk i selvforsvar og i fredsbevarende operasjoner.

Avtalen forbyr salg av våpen til områder som er underlagt våpenembargo (forbud mot innføring av våpen) pålagt av FN eller annet internasjonalt organ. Avtalen forbyr også våpenoverføringer som inngår i ulovlig internasjonal våpenhandel eller folkemord og andre brudd på menneskerettighetene.

Den internasjonale våpenhandelsavtalen ble vedtatt av FNs Generalforsamling 2. April 2013. Den er åpen for ratifikasjon (godkjennelse) fra 3. juni 2013 og trer i kraft etter at 50 land har ratifisert den.  

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.