Vålse er en landsby på Falster i Danmark, med 215 innbyggere i 2017. Landsbyen er nevnt allerede i 1135, og var Falsters største tunby. Fortsatt ligger mange gårder omgring en rektangulær plass som opprinnelig var fellesareal og flere av husene og hagene er godt bevart.