Väinö Tanner, finsk geograf, geolog, etnograf og diplomat, professor i geografi ved Helsingfors universitet 1931–44; bosatt i Sverige og svensk statsborger fra 1944. Hans vitenskapelige arbeid dreide seg bl.a. om den siste istidens sluttfase i det nordlige Skandinavia, Newfoundlands og Labradors natur- og kulturgeografi og etnografiske undersøkelser i Nord-Skandinavia og det østlige Canada. Han ledet den svensk-norske reinbeitekommisjonen av 1913 (opprettet som en følge av Karlstadforliket i 1905), som foretok nitide undersøkelser av svenske samers reinbeiting i Troms. Rapporten, som inneholder et rikt billedmateriale, er gitt ut i 18 bind. Tanner skrev også verket Antropologiske studier inom Petsamo-området I. Skolt-Lapparne (publisert i Fennia 49, No 4 1929). Dett er et standardarbeid innenfor forskning om samiske samfunnsforhold.